Cultural

Toppers List

TOPPERS LIST -BBA

ACADEMIC YEAROVERALL DEPARTMENT %TOPPERS%
2014-201577.00%DIVYA.M60.69%
2015-201691.3%KUSUMA.N68.87%
2016-201796.55%PANKAJ PAWAR78.17%
2017-201871.42%MALASHREE.N88.02%
2018-201983.72%SINDHU.V88.76%
2019-202078.12%BHAVANI.S87.78%
2020-202176.66%SUSHMA.K88.76%

TOPPERS LIST -BCOM

ACADEMIC YEAROVERALL DEPARTMENT %TOPPERS%
2014-201588.37%CHANDRIKA.V71.75%
2015-201666.19%SAVITHA.N74.91%
2016-201780.89%NAYANA.V85.39%
2017-201864.75%SANDHYA.S.R85.91%
2018-201971.94%VIDHYASHREE.C89.63%
2019-202083.82%BINDHU.L90.21%
2020-202187.89%YASHASWINI.S92.08%

TOPPERS LIST - BCA

ACADEMIC YEAROVERALL DEPARTMENT %TOPPERS%
2014-2015100%DHANALAKSHMI.K81.29%
2015-201688.23%ASFIYA TARURAM83.29%
2016-201783.92%SHILPA.G88.46%
2017-201894.52%NAVYA.S89.55%
2018-201997.14%KUSUMA.V93.00%
2019-202095.83%THANUJA.V91.38%
2020-202184.28%SANJAY KUMAR.V.B92.92%

TOPPERS LIST - MCOM

ACADEMIC YEAROVERALL DEPARTMENT %TOPPERS%
2018-201993.33%GEETHANJALI.M.P76.90%
2019-2020100%KUSUMA.U77.40%
2020-2021100%PALLAVI.V81.00%

Copyright 2022 VCPDC. Design & Developed By MMR INFOTECH